fbpx

2 ชั้น

Showing 1–12 of 71 results

 • น้ำฟ้า

  1,750,000 ฿

  2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 161 ตารางเมตร

 • เพชรชมพู

  1,350,000 ฿

  3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 154 ตารางเมตร

 • Britania 06

  2,790,000 ฿

  3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 166 ตารางเมตร

 • ฟ้าใหม่

  2,200,000 ฿

  2 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 224.62 ตารางเมตร

 • Amber

  9,580,000 ฿

   4 ห้องนอน  6 ห้องน้ำ

  3  ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 468 ตารางเมตร

 • Amethyst

  7,880,000 ฿

   5 ห้องนอน  6 ห้องน้ำ

  3  ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 419.8 ตารางเมตร

 • Naddas

  7,868,000 ฿

   4 ห้องนอน  7 ห้องน้ำ

   3  ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 398 ตารางเมตร

 • Alexandra

  6,580,000 ฿

   5 ห้องนอน  5 ห้องน้ำ

  3  ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 363.70 ตารางเมตร

 • Marina

  6,120,000 ฿

   4 ห้องนอน  6 ห้องน้ำ

   3  ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 340 ตารางเมตร

 • Sharon

  5,875,000 ฿

   6 ห้องนอน  4 ห้องน้ำ

   2  ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 326.4 ตารางเมตร

 • Rocco

  5,880,000 ฿

   3 ห้องนอน  4 ห้องน้ำ

   3  ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 291 ตารางเมตร

 • Rolanda

  5,680,000 ฿

   4 ห้องนอน  5 ห้องน้ำ

  2  ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 281 ตารางเมตร

1 2 3 4 5 6