fbpx

2 ชั้น

Showing 13–24 of 71 results

 • Nicole

  4,580,000 ฿

   3 ห้องนอน  5 ห้องน้ำ

  2  ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 250.5 ตารางเมตร

 • Belinda

  3,780,000 ฿

   3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

   2  ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร

 • Dion

  3,680,000 ฿

   3 ห้องนอน  4 ห้องน้ำ

   2  ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 198 ตารางเมตร

 • Modiz

  3,280,000 ฿

   3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

   1  ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 179 ตารางเมตร

 • Anya

  3,480,000 ฿

   3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

  2 ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 191.3 ตารางเมตร

 • Phalaen

  3,380,000 ฿

   3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

  1 ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 188.25 ตารางเมตร

 • Osumo

  3,205,000 ฿

   3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 178.5 ตารางเมตร

 • Fiona

  3,250,000 ฿

   3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 153.5 ตารางเมตร

 • เพชรแสงจันทร์

  2,880,000 ฿

   3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  1 ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 134 ตารางเมตร

 • เพชรอุดม

  2,580,000 ฿

   2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 129.8 ตารางเมตร

 • เพชรหลักทรัพย์

  2,380,000 ฿

   3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 111 ตารางเมตร

 • เพชรมงคล

  2,430,000 ฿

   3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 114 ตารางเมตร

1 2 3 4 5 6