งวดชำระเงิน

Mobile Home


1. หมวดงานทำสัญญาและวางเงินจอง ในวันทำสัญญา

2. หมวดงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ งานระบบและงานตกแต่ง (30%) (ชำระมัดจำก่อนวันส่งบ้านเป็นเวลา 30 วัน) งานเสา,งานโครงพื้น,โครงหลังคา,งานมุงหลังคา,งานพื้น,งานผนังในและผนังนอก,งานติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง,งาน,เดินไฟฟ้าภายในอาคาร,งานติดตั้งฝ้า เพดาน,งานสี

3.หมวดงานฐานรากและติดตั้ง (60%) (ชำระในวันที่บ้านไปถึงหน้างาน) งานวางผัง,งานเสาเข็ม (ถ้ามี),งานฐานราก เท้าช้าง ตอหม้อ,งานติดตั้งบ่อเกรอะ บ่อซึม,งานทำความสะอาด,งานเก็บ,ขยะจากการก่อสร้าง,งานเดินน้ำภายในอาคาร,งานปูกระเบื้องห้องน้ำ,งานสุขภัณฑ์

4.หมวดงานตรวจรับบ้านและงานรับมอบบ้าน (10%)หักเงินทำสัญญา 15,000 บาท

Smart Home


1. หมวดงานทำสัญญาและวางเงินจอง ในวันทำสัญญา

2. หมวดงานโครงสร้าง (ชำระมัดจำก่อนเริ่มงานจริง 10 วัน) (30%) งานวางผัง,งานเสาเข็ม (ถ้ามี),งานฐานราก,เท้าช้าง,ตอหม้อ,งานเสา,งานโครงพื้น,โครงหลังคา,งานติดตั้ง,บ่อเกรอะ,บ่อซึม,งานมุงหลังคา

3. หมวดงานสถาปัตยกรรม งานระบบ และงานตกแต่ง (60%)(ชำระภายใน 2 วัน หลังจากเสร็จงานโครงสร้าง)งานพื้น ,งานผนังในและผนังนอก,งานติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง,งานเดินน้ำภายในอาคาร,งานเดินไฟฟ้าภายในอาคาร,งานติดตั้งฝ้า เพดาน,งานปูกระเบื้องห้องน้ำ,งานสี,งานสุขภัณฑ์

4. หมวดงานตรวจรับบ้าน(ชำระก่อนเข้าตรวจรับบ้าน 1 วัน) (5%) งานทำความสะอาด,งานเก็บขยะจากการก่อสร้าง
5. หมวดงานรับมอบบ้าน (ชำระหลังรับมอบบ้านไม่เกิน 2 วัน)(5%)

Precast Home


1. ทำใบจองสร้างบ้าน 50,000 บาท

2. ทำสัญญารับจ้างก่อสร้าง ชำระยอด 15%

3. ขออนุญาติก่อสร้าง 30 วัน

4. ขออนุญาติแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
5. ชำระยอด 10 % ก่อนเริ่มงาน

6. หมวดงานโครงสร้าง ชำระยอด (15%) งานฐานราก,งานตอม่อ,งานคานคอดิน,งานพื้น

7. หมวดงานผนังภายใน-ภายนอก ชำระยอด (30%) ชำระเมื่องานพื้นชั้นที่1 แล้วเสร็จ,งานผนังภายนอก-ภายใน,งานพื้นชั้น2

8. หมวดงานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา ชำระยอด (15%) ชำระเมื่องานผนังชั้นที่1และชั้นที่า2 แล้วเสร็จ

9. หมวดงานติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง งานติดตั้งวัสดุพื้นผิว ชำระยอด (10%) งานติดตั้งสุขภัณฑ์,งานติดตั้งงานไฟฟ้า,และงานประปาทั้งหมด

10. หมวดงานติดตั้งดวงไฟ งานสี และเก็บงานส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ชำระยอด (5%),หักเงินจอง 50,000 บาท

งบประมาณไม่บานปลาย เลือกสิ่งที่ดีและคุ้มค่าให้ตนเอง


ติดต่อเรา
  • thai home builders association
  • home builder association