fbpx

2 ชั้น

Showing 25–36 of 71 results

 • เพชรไพลิน

  2,380,000 ฿

   3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 110 ตารางเมตร

 • proud13

  The Proud08

  2,020,000 ฿

   3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 110 ตารางเมตร

 • บ้านเพชรจรัสแสง

  เพชรจรัสแสง

  1,750,000 ฿

   3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 114 ตารางเมตร

 • proud07

  The Proud03

  2,050,000 ฿

   3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 114 ตารางเมตร

 • เพชรน้ำหนึ่ง

  เพชรน้ำหนึ่ง

  1,680,000 ฿

   2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

   1 ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 110 ตารางเมตร

 • บ้านเพชรแท้

  เพชรแท้

  1,585,000 ฿

   4 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 103 ตารางเมตร

 • prime14

  The Prime14

  3,456,000 ฿

   4 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 192 ตารางเมตร

 • prime13

  The Prime13

  2,750,000 ฿

   4 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 180 ตารางเมตร

 • prime10

  The Prime10

  2,580,000 ฿

   4 ห้องนอน  4 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 142 ตารางเมตร

 • prime08

  The Prime08

  3,150,000 ฿

   3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

   1 ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 175 ตารางเมตร

   

 • prime07

  The Prime07

  3,258,000 ฿

   3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

   1 ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 181 ตารางเมตร

 • prime06

  The Prime06

  3,540,000 ฿

   4 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 180 ตารางเมตร

1 2 3 4 5 6