fbpx

1 ชั้น

Showing 1–12 of 99 results

 • คืนสุข

  500,000 ฿

  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 36 ตารางเมตร

 • พลอยชมพู

  420,000 ฿

  2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 24 ตารางเมตร

 • อิงดาว

  2,790,000 ฿

  3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 218 ตารางเมตร

 • เข็มขาว

  750,000 ฿

  2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 45 ตารางเมตร

 • แก้วมงคล

  600,000 ฿

  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 36 ตารางเมตร

 • Britania 05

  1,480,000 ฿

  2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 71 ตารางเมตร

 • ฟ้าอรุณ

  450,000 ฿

  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 24 ตารางเมตร

 • Britania 04

  1,550,000 ฿

  2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 90 ตารางเมตร

 • Britania 03

  1,550,000 ฿

  2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 75.75 ตารางเมตร

 • Britania 02

  1,650,000 ฿

  2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 94 ตารางเมตร

 • Britania 01

  1,750,000 ฿

  2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 102 ตารางเมตร

 • เพชรบูรพา

  2,552,000 ฿

   3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 124 ตารางเมตร

1 2 3 4 7 8 9