fbpx

โปรโมชั่น บ้านเหล็กสำเร็จรูป

 

บ้านสมาร์ทโฮม (สร้างหน้างาน)

พื้นที่ใช้สอยรวม 102 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 94 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 75.75 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 90 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 71 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 166 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 96 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 132 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 57 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 57 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 126.25 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 40 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 76 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 42 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 40 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 94 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 48 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 161 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 24 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 48 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 24 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 36 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 24 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 72 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 72 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 60 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 106.5 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 24 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 96 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 41 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 44 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 60 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 39ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 90 ตร.ม.

 

 

บ้านโมบายโฮม (สร้างสำเร็จยกขึ้นรถไปส่ง)

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 15 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 12 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 12 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 27 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 20.5 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 18 ตร.ม.