โปรโมชั่น บ้านเหล็กสำเร็จรูป

 

บ้านน็อคดาวน์ขนาดใหญ่

พื้นที่ใช้สอยรวม 68 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 78 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 41 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 57 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 36 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 37.5 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 103 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 97 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 79.5 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 90 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 71 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 166 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 132 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 126.5 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 147.75 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 152 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 62.5 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 133 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 115.5 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 159 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 42 ตร.ม.

 

 

บ้านน็อคดาวน์ขนาดเล็ก

พื้นที่ใช้สอยรวม 24 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 24 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 18 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 22 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 20.5 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 27 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 44 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 24 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 24 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 12 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 12 ตร.ม.