fbpx

ยกสูง

Showing 1–12 of 33 results

 • แสงอรุณ

  550,000 ฿

  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 48 ตารางเมตร

 • เยือนตะวัน

  650,000 ฿

  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 72 ตารางเมตร

 • น้ำฟ้า

  1,750,000 ฿

  2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 161 ตารางเมตร

 • บ้านทวีทรัพย์

  ทวีทรัพย์

  1,200,000 ฿

   4 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 132 ตร.ม.

 • บ้านยลดา

  ยลดา

  750,000 ฿

   2 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 88 ตร.ม.

 • ตะวันฉาย

  950,000 ฿

   2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 96 ตร.ม.

 • ลิขิตอักษร

  930,000 ฿

   3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 90 ตร.ม.

 • บ้านอัครเดช

  อัครเดช

  440,000 ฿

   2 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 48 ตร.ม.

 • บ้านหยอกดาว

  หยอกดาว

  580,000 ฿

   2 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 60 ตร.ม.

 • บ้านมณีแดง

  มณีแดง

  415,000 ฿

   2 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 48 ตร.ม.

 • หยกมณี

  1,150,000 ฿

  2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 112 ตารางเมตร

 • อุ่นรัก

  790,000 ฿

  2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 88 ตร.ม.

1 2 3