Smart Home

Showing 1–12 of 60 results

 • Britania 06

  2,490,000 ฿

  3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 166 ตารางเมตร

 • Britania 05

  1,080,000 ฿

  2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 71 ตารางเมตร

 • Britania 04

  1,180,000 ฿

  2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 90 ตารางเมตร

 • Britania 03

  1,150,000 ฿

  2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 79.5 ตารางเมตร

 • Britania 02

  1,250,000 ฿

  2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 97 ตารางเมตร

 • Britania 01

  1,320,000 ฿

  2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 103 ตารางเมตร

 • ฟ้าใหม่

  2,200,000 ฿

  2 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 224.62 ตารางเมตร

 • หยกมณี

  950,000 ฿

  2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 112 ตารางเมตร

 • บ้านทองเอก

  ทองเอก

  1,125,000 ฿

   2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 75 ตารางเมตร

 • บ้านทองบวก

  ทองบวก

  1,150,000 ฿

   3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 76 ตารางเมตร

 • harmony15

  ทองอุ่น

  1,300,000 ฿

   4 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 87 ตารางเมตร

 • บ้านทองพันช่าง

  ทองพันช่าง

  1,395,000 ฿

   3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 93 ตารางเมตร

1 2 3 4 5