Smart Home

Smart Home เป็นบ้านโครงสร้างเหล็ก ที่ไปปลูกสร้างให้ลูกค้าที่หน้างาน ในกรณีที่ลูกค้าต้องการบ้านหลังใหญ่ หรือมีข้อกำจัดในเรื่องของทางเข้าหน้างาน ก่อสร้างรวดเร็ว

Showing 1–12 of 53 results

 • บ้านเพชรจรัสแสง

  เพชรจรัสแสง

  1,750,000 ฿

   3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 114 ตารางเมตร

 • เพชรน้ำหนึ่ง

  เพชรน้ำหนึ่ง

  1,680,000 ฿

   2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

   1 ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 110 ตารางเมตร

 • บ้านเพชรงาม

  เพชรงาม

  1,780,000 ฿

   3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

   1 ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 118 ตารางเมตร

 • บ้านเพชรชมพู

  เพชรชมพู

  1,680,000 ฿

   3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 110 ตารางเมตร

   

 • บ้านเพชรแท้

  เพชรแท้

  1,585,000 ฿

   4 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 103 ตารางเมตร

 • บ้านทองพันช่าง

  ทองพันช่าง

  1,395,000 ฿

   3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 93 ตารางเมตร

 • บ้านทองบวก

  ทองบวก

  1,150,000 ฿

   3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 76 ตารางเมตร

 • บ้านทองเอก

  ทองเอก

  1,125,000 ฿

   2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 75 ตารางเมตร

 • บ้านทองแท้

  ทองแท้

  625,000 ฿

   2 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 37.5 ตร.ม.

 • บ้านทองดี

  ทองดี

  600,000 ฿

   2 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 36 ตร.ม.

 • บ้านทองนพเก้า

  ทองนพเก้า

  650,000 ฿

   3 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 40 ตร.ม.

 • harmony15

  บ้านharmony10

  1,300,000 ฿

   4 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 87 ตารางเมตร

1 2 3 4 5