fbpx

Smart Home

Showing 1–12 of 65 results

 • น้ำฟ้า

  1,750,000 ฿

  2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 161 ตารางเมตร

 • อิงดาว

  2,790,000 ฿

  3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 218 ตารางเมตร

 • เพชรชมพู

  1,350,000 ฿

  3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 154 ตารางเมตร

 • เข็มขาว

  750,000 ฿

  2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 45 ตารางเมตร

 • แก้วมงคล

  600,000 ฿

  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 36 ตารางเมตร

 • Britania 06

  2,790,000 ฿

  3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 166 ตารางเมตร

 • Britania 05

  1,280,000 ฿

  2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 71 ตารางเมตร

 • Britania 04

  1,350,000 ฿

  2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 90 ตารางเมตร

 • Britania 03

  1,350,000 ฿

  2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 75.75 ตารางเมตร

 • Britania 02

  1,450,000 ฿

  2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 94 ตารางเมตร

 • Britania 01

  1,520,000 ฿

  2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 102 ตารางเมตร

 • ฟ้าใหม่

  2,200,000 ฿

  2 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 224.62 ตารางเมตร

1 2 3 4 5 6