fbpx

2 ชั้น

Showing 61–71 of 71 results

 • victoria01

  VICTORIA01

  2,800,000 ฿

   3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 153 ตารางเมตร

 • ingfa

  อิงฟ้า

  1,700,000 ฿

   3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 126.25 ตร.ม.

 • orot

  โอรส

  1,900,000 ฿

   3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 192 ตร.ม.

 • harmony04

  ทองประดิษฐ์

  1,458,200 ฿

   4 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 81 ตร.ม.

 • harmony03

  ทองสุข

  1,134,000 ฿

   3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 63 ตร.ม.

 • kasalong

  กาสะลอง

  2,000,000 ฿

   3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 159 ตร.ม.

 • inthanin

  อินทนิล

  1,800,000 ฿

   3 ห้องนอน  4 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 96 ตร.ม.

 • hangnokyung

  หางนกยูง

  1,540,000 ฿

   3 ห้องนอน  4 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 96 ตร.ม.

 • liangfai

  เลียงฝ้าย

  1,498,000 ฿

   3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 140 ตร.ม.

 • phloisuai

  พลอยสวย

  1,050,000 ฿

   2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 66 ตร.ม.

 • sroyrapee

  สร้อยรภี

  790,000 ฿

   2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 90 ตร.ม.

1 2 3 4 5 6