fbpx

1 ชั้น

Showing 73–84 of 99 results

 • bluecolonial

  นพเก้า

  520,000 ฿

   1 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 27 ตร.ม.

 • koson

  โกสน

  1,800,000 ฿

   3 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 115.5 ตร.ม.

 • darat

  ดารัตน์

  963,000 ฿

   1 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 60 ตร.ม.

 • sitrang

  สีตรัง

  950,000 ฿

   1 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 52 ตร.ม.

 • phumin

  ภูมินทร์

  1,050,000 ฿

   3 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 65.6 ตร.ม.

 • dueanpradap

  เดือนประดับ

  1,213,000 ฿

   1 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 73 ตร.ม.

 • thiwara

  ทิวารา

  750,000 ฿

   3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 44 ตร.ม.

 • neramit03

  เนรมิต 03

  320,000 ฿

   1 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 18 ตร.ม.

 • neramit02

  เนรมิต 02

  520,000 ฿

   2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 24 ตร.ม.

 • neramit01

  เนรมิต 01

  520,000 ฿

   2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 24 ตร.ม.

 • waeowichian

  แวววิเชียร

  433,000 ฿

   1 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 30 ตร.ม.

 • maluli

  มลุลี

  365,000 ฿

   2 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 24 ตร.ม.

1 2 3 4 5 6 7 8 9