fbpx

1 ชั้น

Showing 13–24 of 99 results

 • เพชรเศรษฐี

  2,580,000 ฿

   3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 125.5 ตารางเมตร

 • เพชรโชคชัย

  2,420,000 ฿

   3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 122 ตารางเมตร

 • บ้านเหยียบหมอก

  เหยียบหมอก

  390,000 ฿

   1 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 24 ตร.ม.

 • บ้านอรุโณทัย

  อรุโณทัย

  400,000 ฿

   2 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 30 ตร.ม.

 • บ้านกลิ่นฝน

  กลิ่นฝน

  310,000 ฿

   1 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 18 ตร.ม.

 • บ้านพักฝัน

  พักฝัน

  280,000 ฿

   1 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 15 ตร.ม.

 • พดด้วง

  450,000 ฿

  2 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 36 ตร.ม.

 • บ้านทองเอก

  ทองเอก

  1,290,000 ฿

   2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 75 ตารางเมตร

 • บ้านทองบวก

  ทองบวก

  1,400,000 ฿

   3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 76 ตารางเมตร

 • harmony15

  ทองอุ่น

  1,300,000 ฿

   4 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 87 ตารางเมตร

 • บ้านทองพันช่าง

  ทองพันช่าง

  1,395,000 ฿

   3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 88 ตารางเมตร

 • proud16

  The Proud11

  2,480,000 ฿

   3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 124 ตร.ม.

1 2 3 4 5 7 8 9