fbpx

4 ห้องนอน

Showing 1–12 of 28 results

 • The Promise 04

  10,850,000 ฿

   4 ห้องนอน  7 ห้องน้ำ

   4  ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 431 ตารางเมตร

 • The Promise 03

  15,800,000 ฿

   4 ห้องนอน  7 ห้องน้ำ

   4  ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 509 ตารางเมตร

 • The Promise 01

  12,800,000 ฿

   4 ห้องนอน  6 ห้องน้ำ

   4  ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 485 ตารางเมตร

 • Amber

  9,580,000 ฿

   4 ห้องนอน  6 ห้องน้ำ

  3  ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 468 ตารางเมตร

 • Naddas

  7,868,000 ฿

   4 ห้องนอน  7 ห้องน้ำ

   3  ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 398 ตารางเมตร

 • Marina

  6,120,000 ฿

   4 ห้องนอน  6 ห้องน้ำ

   3  ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 340 ตารางเมตร

 • Rolanda

  5,680,000 ฿

   4 ห้องนอน  5 ห้องน้ำ

  2  ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 281 ตารางเมตร

 • บ้านทวีทรัพย์

  ทวีทรัพย์

  1,200,000 ฿

   4 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 132 ตร.ม.

 • harmony15

  ทองอุ่น

  1,300,000 ฿

   4 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 87 ตารางเมตร

 • The Knightsbride04

  2,980,000 ฿

  4 ห้องนอน  5 ห้องน้ำ

  1 ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 160.5 ตารางเมตร

 • knightsbride03

  The Knightsbride03

  3,280,000 ฿

  4 ห้องนอน  5 ห้องน้ำ

  1 ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 159 ตารางเมตร

 • harmony08

  ทองเก้ามงคล

  1,080,000 ฿

   4 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอยรวม 57 ตร.ม.

1 2 3