3 ห้องนอน

Showing 1–12 of 94 results

  • The Promise 02

    9,200,000 ฿

     3 ห้องนอน  4 ห้องน้ำ

     4  ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 360 ตารางเมตร

  • Rocco

    5,880,000 ฿

     3 ห้องนอน  4 ห้องน้ำ

     3  ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 291 ตารางเมตร

  • Nicole

    4,580,000 ฿

     3 ห้องนอน  5 ห้องน้ำ

     2  ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 251 ตารางเมตร

  • Belinda

    3,780,000 ฿

     3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

     2  ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร

  • Dion

    3,580,000 ฿

     3 ห้องนอน  4 ห้องน้ำ

     2  ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 198 ตารางเมตร

  • Modiz

    3,280,000 ฿

     3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

     1  ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 179 ตารางเมตร

  • Anya

    3,480,000 ฿

     3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

     2 ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 190.5 ตารางเมตร

  • Phalaen

    3,380,000 ฿

     3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

    1 ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 187.75 ตารางเมตร

  • Osumo

    3,205,000 ฿

     3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

    พื้นที่ใช้สอย 178.5 ตารางเมตร

  • Fiona

    2,950,000 ฿

     3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

    พื้นที่ใช้สอย 163 ตารางเมตร

  • เพชรแสงจันทร์

    2,880,000 ฿

     3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

    1 ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 135.5 ตารางเมตร

  • เพชรบูรพา

    2,552,000 ฿

     3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

    พื้นที่ใช้สอย 129 ตารางเมตร

1 2 3 4 6 7 8