fbpx

โปรโมชั่น บ้านเหล็กสำเร็จรูป

 

บ้านน็อคดาวน์ขนาดใหญ่

พื้นที่ใช้สอยรวม 102 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 94 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 75.75 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 90 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 71 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 166 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 96 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 132 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 57 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 57 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 126.25 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 40 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 76 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 42 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 40 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 94 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 48 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 161 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 24 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 48 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 24 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 36 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 24 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 72 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 72 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 60 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 106.5 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 24 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 96 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 41 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 44 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 60 ตร.ม.

 

 

บ้านน็อคดาวน์ขนาดเล็ก

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 15 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 27 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 12 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 12 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 20.5 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 18 ตร.ม.