fbpx

แบบบ้านทั้งหมด

Showing 1–12 of 209 results

 • แสงอรุณ

  450,000 ฿

  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 48 ตารางเมตร

 • คืนสุข

  490,000 ฿

  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 36 ตารางเมตร

 • เยือนตะวัน

  650,000 ฿

  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 72 ตารางเมตร

 • พลอยชมพู

  380,000 ฿

  2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 24 ตารางเมตร

 • น้ำฟ้า

  1,750,000 ฿

  2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 161 ตารางเมตร

 • อิงดาว

  2,790,000 ฿

  3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 218 ตารางเมตร

 • เพชรชมพู

  1,350,000 ฿

  3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 154 ตารางเมตร

 • เข็มขาว

  750,000 ฿

  2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 45 ตารางเมตร

 • แก้วมงคล

  600,000 ฿

  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 36 ตารางเมตร

 • Britania 06

  2,790,000 ฿

  3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 166 ตารางเมตร

 • Britania 05

  1,280,000 ฿

  2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 71 ตารางเมตร

 • ฟ้าอรุณ

  370,000 ฿

  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 24 ตารางเมตร

1 2 3 4 16 17 18