fbpx

รายการวัสดุ Precast Home1

 

โครงสร้าง

โครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบโครงสร้างสำเร็จรูป

ฐานราก
คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด 0.18x0.18 ม.และ 0.22x0.22 ม. ความยาวไม่เกิน 12 ม ตอกด้วยปั้นจั่น (จำนวนตามรายการคำนวณมาตรฐานวิศวกรรม)สำหรับบ้าน -อาคาร2ชั้นขึ้นไป คานคอดินระบบฐานแผ่บนพื้น สำหรับบ้าน 1 ชั้น
โครงสร้าง
Square Tube Steel Dipped Galvanized

เสาบ้าน
Square Tube Steel And Rusproof 4"x4"

ฐานราก
เท้าช้างคอนกรีตรอบเสาขนาด 30x30 cm หนา 80 cm

เสาเข็ม
กรณีพื้นที่ปลูกสร้างโรงเรือนไม่สามารถลงฐานรากตามที่กาหนดไว้ข้างต้น สาเหตุจากสภาพชั้นดิน (ให้ใช้ตามรายการคานวณของทางวิศวกรบริษัทกาหนด) โดยจะประเมินตามลักษณะงานที่เกิดขึ้นจริง คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 

พื้น

โครงสร้างพื้น
ชั้นบน
แผ่นพื้นสำเร็จรูป PRECAST อัดแรงเสริมเหล็ก

ชั้นล่าง
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ (ON BEAM)
โครงสร้างพื้น
Square Tube Steel Dipped Galvanized 3"x1.5" ระยะตง 50 cm

โครงสร้างพื้นห้องน้า
Square Tube Steel Dipped Galvanized 3"x1.5" โครงถัก 40x60 cm

โครงสร้างพื้นชั้นล่าง
เทพื้นปูนขัดหยาบพร้อมลงไวเมท หนา 10 ซม.
 

วัสดุปูพื้น

วัสดุพื้น
ชั้นบน
กระเบื้องเซรามิก ขนาด12x12" เกรด A พร้อมบัวสำเร็จรูป (ตามมาตรฐานบริษัทกำหนด)

ชั้นล่าง
กระเบื้องแกรนิตโต้ 24"x24" เกรด A พร้อมบัวสำเร็จรูป (ตามมาตรฐานบริษัทกำหนด)

ห้องน้ำ
กระเบื้องเซรามิค 12"x12" เกรด A (ตามมาตรฐานบริษัทกำหนด)

เฉลียง, ระเบียง
กระเบื้องเซรามิค 12"x12" เกรด A (ตามมาตรฐานบริษัทกำหนด)พื้นค.ส.ล.ทางเดินรอบบ้าน 1 เมตร เทปูนขัดหยาบ (ON GROUND)
วัสดุพื้นชั้นบน
ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ความหนา 25 mm ลงสี Primer 1 รอบ ลงสีทับหน้า(Decking Paing) 2 รอบ

วัสดุปูพื้นชั้นล่างภายในห้อง
กระเบื้องเซรามิค 12"x12" เกรด A ราคาไม่เกิน 150 บาท ต่อตารางเมตร พร้อมบัวพีวีซี

วัสดุพื้นห้องน้า
ไฟเบอร์ซีเมนต์เฟลกซี่บอร์ดความหนา 20 mm ปูกระเบื้องเซรามิค 12"x12" เกรด A ราคาไม่เกิน 150 บาท/ตร.ม.
 

ผนัง

ผนังทั่วไป
ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป (Bearing Wall) และคอนกรีตมวลเบา ความหนา 7.5 cm ฉาบปูนเรียบเฉพาะส่วน ฉาบตกแต่งพิเศษด้วย Acrylic Skim Coat

ผนังห้องน้ำ
กระเบื้องเซรามิค 12"x12" เกรด A เสมอหลังวงกบประตู (ตามมาตรฐานบริษัทกำหนด)
ผนังทั่วไป
ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดขนาด 120x240 cm หนา 6 มิล ติดตั้งบนโครงเหล็ก Galvanized C3"

ผนังห้องน้าทั่วไป
ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดขนาด 120x240 cm หนา 6 มิล ติดตั้งบนโครงเหล็กGalvanized C 3" ปูทับด้วยกระเบื้องเซรามิค 12"x12" เกรด
A ราคาไม่เกิน 150 บาทต่อตารางเมตร สูง 150 cm เหนืองานกระเบื้องระหว่างแผ่นฉาบเรียบ ทาสีน้า Beger Cool
 

ฝ้าเพดาน

ฝ้าเพดานภายในชั้นล่าง
ยิบซั่มบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรียบ ทาสีน้ำอคริลิคโครงเคร่า C-line สำเร็จรูป ไม่มีไม้มอบฝ้า

ฝ้าเพดานภายในชั้นบน
ยิบซั่มบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรียบ ทาสีน้ำอคริลิคโครงเคร่า C-line สำเร็จรูป ไม่มีไม้มอบฝ้า

ฝ้าระบายอากาศ
ไฟเบอร์ซีเมนต์ ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นโชว์ร่อง ทาสีน้ำอคริลิคโครงเคร่า C-line สำเร็จรูป ไม่มีไม้มอบฝ้า

ฝ้าชายคาชั้นบนสุด
ยิบซั่มบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรียบ ทาสีน้ำอคริลิคโครงเคร่า C-line สำเร็จรูป ไม่มีไม้มอบฝ้า

ฝ้าเพดานห้องน้ำ
ยิบซั่มบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรียบ ทาสีน้ำอคริลิคโครงเคร่า C-line สำเร็จรูป ไม่มีไม้มอบฝ้า
ฝ้าเพดานภายใน
ยิปซั่มบอร์ด ชนิดธรรมดาหนา 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรียบ ทาสีน้าอะครีลิคชนิดด้าน โครงเคร่า C-line สาเร็จรูป ไม่มีไม้มอบฝ้า

ฝ้าชายคาชั้นบนสุด
แผ่นฝ้าระบายอากาศไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 60x120 cm ทาสีน้าอะครีลิคชนิดด้าน โครงเคร่า C-line สาเร็จรูป ไม่มีไม้มอบฝ้า
 

หลังคา

โครงสร้างหลังคา
โครงเหล็กรูปพรรณ ขนาดตามรายการคำนวณมาตรฐานวิศวกรรม ชุบสีกันสนิม ไม่ทาสีน้ำมันทับ

แป
GAVALNIZED

กระเบื้องมุงหลังคา
ไตรลอนห้าห่วง / เมทัลชีท ความหนา 0.35 มม.

ไม้เชิงชาย, ไม้ทับเชิงชาย
ไม้สำเร็จรูป Shera (ตามมาตรฐานบริษัทกำหนด)

ตะเข้ราง
รางสังกะสีสำเร็จรูป Shera (ตามมาตรฐานบริษัทกำหนด)
โครงสร้างหลังคา
โครงเหล็ก GAVALNIZED ขนาดตามรายการคานวณมาตรฐานวิศวกรรม

แป
GAVALNIZED

กระเบื้องมุงหลังคา
มีกระเบื้องหลังคาไตรลอน หรือ ลอนคู่ พร้อมแผ่นสะท้อนความร้อน
มี เมทัลชีท ความหนา 0.35 มม พร้อมฉนวนกันความร้อน

ไม้เชิงชาย
ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์หน้า 15 cm ความหนา 8 มิล

แผ่นปิดกันนก
ปิดกันนกพลาสติกสาหรับกระเบื้องไตรลอน
 

วงกบประตู - หน้าต่าง

วงกบประตู,หน้าต่างส่วนที่เป็นUPVC
วงกบUPVC ตามแบบที่บริษัทกำหนด

วงกบประตู,หน้าต่างส่วนที่เป็นอลูมิเนียม
อลูมิเนียมความหนา 1.2 มม. กว้าง 4"(ตามมาตรฐานบริษัทกำหนด)
วงกบประตูส่วนที่เป็นไม้
วงกบไม้เนื้อแข็ง 80x200 cm. 2"x4"

วงกบประตู-หน้าต่าง ส่วนที่เป็นอลูมิเนียม
อลูมิเนียมสีอลู อบขาว หรือสีชา ความหนา 1.2 มม กว้าง 4"
 

ประตู - หน้าต่าง

ประตูเฉลียง, ระเบียงบ้าน
ไม้เนื้อแข็ง มีช่องกระจก เคลือบเงาด้วยแลกเกอร์

ประตูภายนอก
วงกบพร้อมบาน UPVC ชนิดมีลูกฟัก

ประตูภายใน
บาน HDF ทาสีน้ำมัน ทั้งภายในและภายนอก

ประตูห้องน้ำ
วงกบพร้อมบาน PVC ชนิดมีลูกฟักและเกร็ดระบายอากาศ

บานเลื่อน, บานเปิด, บานกระทุ้ง
อลูมิเนียมความหนา 1.2 มม. กว้าง 4" (ตามมาตรฐานบริษัทกำหนด) บานเลื่อนไม่เสริมวงกบ

บานเลื่อน, บานเปิด, บานกระทุ้ง
UPVC มาตรฐาน กันเสียง กันความร้อน (ตามมาตรฐานบริษัทกำหนด)

กระจกห้องทั่วไป
กระจกเขียวตัดแสง ความหนา 5 มม.

กระจกห้องน้ำ
กระจกเขียวขัดฝ้า ความหนา 5 มม.
ประตูภายนอก
บาน UPVC ชนิดมีลูกฟัก บานทึบสีขาว หรือ อลูมิเนียมตามที่ระบุในแบบ

ประตูภายใน
บาน HDF แบบตามที่บริษัทกาหนด

ประตูห้องน้า
วงกบพร้อมบาน PVC ห้องน้า ขนาด 70x200 cm.แบบตามที่บริษัทกาหนด

หน้าต่างบานเลื่อน/บานกระทุ้ง/บานเปิด
อลูมิเนียมสีอลู อบขาว หรือสีชา ความหนา 1.2 มม กว้าง 4"

กระจกห้องทั่วไป
กระจกเขียวตัดแสง หรือ สีชา ความหนา 5 มม.
 

อุปกรณ์ประตู - หน้าต่าง

ลูกบิด(ห้องนอน ห้องทั่วไป)
YALE (ตามแบบที่บริษัทกำหนด)

ลูกบิด (ห้องน้ำ)
YALE (ตามแบบที่บริษัทกำหนด)

บานพับ-YALE (ตามแบบที่บริษัทกำหนด)
กุญแจลูกบิด (ห้องนอน ห้องทั่วไป)
YALE รุ่น KN-VCA5127US5 หรือเทียบเท่า

ลูกบิด (ห้องน้า)
YALE รุ่น KN-VCA5122US32D หรือเทียบเท่า

บานพับ
YALE รุ่น B43SSXP3 หรือเทียบเท่า
 

สุขภัณฑ์ KARAT สีขาว

โถชักโครก 4.5 Lite รุ่น WINPLUS II TF-2399 NSCW - WT - O หรือเทียบเท่า

อ่างล้างหน้า
รุ่น TF-959S -WT- O หรือเทียบเท่า

ขาตั้งอ่าง
รุ่น TF900P - WT - O หรือเทียบเท่า

ฝักบัวสายอ่อน
รุ่น A6016-HS หรือเทียบเท่า

สายฉีดชำระ
รุ่น A-4800-WT หรือเทียบเท่า

กระจกเงาเหลี่ยม
ความหนา 0.5 mm ตามแบบที่บริษัทกำหนด

ราวผ้าเช็ดตัว
รุ่น Amc K2801-46-N หรือเทียบเท่า

ท่อน้ำทิ้ง
รุ่น A-8104-N หรือเทียบเท่า

สะดืออ่าง
รุ่น GA-02-234-50 หรือเทียบเท่า

สายน้ำดี
รุ่น A-800-20 หรือเทียบเท่า

สต๊อปวาล์ว
รุ่น A-5601 or 5602 หรือเทียบเท่า

ก็อกน้ำเย็น
รุ่น A-7014C or A-7008C หรือเทียบเท่า

ก็อกอ่างล้างหน้า
รุ่น A7001C หรือเทียบเท่า

ตะแกรงดักกลิ่น
VFD0302 หรือเทียบเท่า
โถชักโครก
Kar K-99056X-WK หรือเทียบเท่า

อ่างล้างหน้าชนิดแขวน
Kar K-17317X หรือเทียบเท่า

ขาตั้งอ่างล้างหน้า
Kar K-17310X หรือเทียบเท่า

อุปกรณ์ก็อก
ก็อกอ่างล้างหน้ากะรัต EC-03-100B-50 หรือเทียบเท่า
ก็อกฝักบัว กะรัต EC-03-470-50 หรือเทียบเท่า

สายชาระ
กะรัต BW01-50 หรือเทียบเท่า

ฝักบัวสายอ่อน
กะรัต KS-07-213-50 หรือเทียบเท่า

พัดลมระบายอากาศ
แบบตามมาตรฐานที่บริษัทกาหนด
 

งานทาสี

งานทาสี

สีภายใน
Beger Cool ทาทับหน้า 2 เที่ยว หรือเทียบเท่า

สีภายนอก
Beger Cool ทาทับหน้า 2 เที่ยว หรือเทียบเท่า

สีน้ำมัน
Platong หรือเทียบเท่า

สีกันสนิม
GOBE หรือเทียบเท่า
สีภายใน
สีน้าอะคริลิค Beger Cool ชนิดกึ่งเงา ทาทับหน้า 2 เที่ยว

สีภายนอก
สีน้าอะคริลิค Beger Cool ชนิดกึ่งเงา ทาทับหน้า 2 เที่ยว

สีน้ามัน
Platong ทาทับหน้า 2 เที่ยว หรือเทียบเท่า

สีกันสนิม
GOBE หรือเทียบเท่า

สีทาไม้พื้น
Shera Decking Paing หรือเทียบเท่า
 

งานประปาภายในตัวบ้าน(ไม่รวมมิเตอร์)

งานประปา

ท่อเมนประปาภายนอก
ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 3/4" CLASS 13.5 ท่อเมนจากมิเตอร์ถึงตัวบ้านวางยาวตามจริง แต่ไม่เกิน 15 เมตร วัดจากจุดที่ออกจากตัวบ้าน

ท่อเมนประปาภายใน
ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 3/4" CLASS 13.5

ท่อแยกภายใน
ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 1/2" CLASS 13.5

(ต่อเชื่อมมาตรน้ำประปา)
ท่อเมนประปาภายใน
ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 1/2" CLASS 13.5

ท่อแยกภายใน
ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 1/2" CLASS 13.5
 

งานสุขาภิบาล

ท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร
ท่อซีเมนต์ใยหิน(แอสเบสตอส) ขนาด 6" มีบ่อพักวงซีเมนต์ 1วง ระยะทางไม่เกิน 2m.จากถังแซ็ก(ส่วนเกิน250บาท/เมตร)

ท่อระบายอากาศ
ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 1" CLASS 8.5

ท่อโสโครก
ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 4" CLASS 8.5

ท่อน้ำทิ้ง
ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 2" CLASS 8.5

ระบบบำบัดสิ่งปฎิกูล
ถังชีวอนามัยยี่ห้อ DOS ชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 1000 ลิตร จำนวน 1 ถัง

Floor Drain
ขนาด 2"

Roof Draing
ขนาด 2"
ท่อระบายอากาศ
ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 1" CLASS 8.5

ท่อโสโครก
ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 4" CLASS 8.5

ท่อน้าทิ้งภายในผนัง
ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 1 1/4" CLASS 8.5

ท่อน้าทิ้งภายนอกผนัง
ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 2" CLASS 8.5

ระบบเก็บสิ่งปฏิกูล (บ่อเกรอะ บ่อซึม)
วงซีเมนต์ขนาด 80 cm จานวนตามมาตรฐานบริษัทฯ

FLOOR DRAIN
ขนาด 2"
 

งานไฟฟ้าภายในตัวบ้าน(ไม่รวมมิเตอร์)

งานไฟฟ้า
เดินไฟฝังผนังร้อยท่อ สายไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้า

สายเมนไฟฟ้าภายนอกอาคาร
สายไฟขนาด 3.5 mm. เดินลอย ความยาวตามจริงแต่ไม่เกิน 15 เมตร (ส่วนเกิน100บาท/เมตร) วัดจากจุดที่ออกจากตัวบ้าน (ต่อเชื่อมมิเตอร์ไฟฟ้า)

ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน
มิเตอร์ 15 (45) AMP (1 เฟส 2 สาย) ลูกค้าเตรียมอุปกรณ์เอง

สวิทซ์,ปลั๋ก (CHANG)
จำนวนและตำแหน่งการติดตั้งตามแบบ

ดวงโคม
จุดและแบบดวงโคม ตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด

แผงควบคุมไฟฟ้า
CEO หรือเทียบเท่า
งานไฟฟ้า
เดินฝังร้อยท่อ PVC สีเทา สายไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้า

กรอบสวิตซ์ - กรอบปลั๊ก
ฝาเมจิก Panasonic รุ่น FA 201-203 หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานที่บริษัทกาหนด

สวิตซ์
Panasonic 2P CH-501 หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานที่บริษัทกาหนด

ปลั๊ก
Panasonic 3P PCH-904S หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานที่บริษัทกาหนด

ดวงโคม
จุดและแบบดวงโคม ตามมาตรฐานที่บริษัทกาหนด

แผงควบคุมไฟฟ้า
CEO หรือเทียบเท่า

หลอดไฟ
LED 8 watt มอก (ยี่ห้อตามมาตรฐานบริษัท)
 


1. รับประกันโครงสร้าง 3 ปี ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
2. บริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าสามารถเลือกสีและลายกระเบื้อง ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น หากพ้นระยะเวลาที่กาหนดแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลือกลายกระเบื้องดังกล่าว
3. เนื่องจากวัสดุก่อสร้างประเภทไม้เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมและอากาศ
4. กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุดังกล่าวตามความเป็นจริง
หมายเหตุ : รายการวัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เทียบเท่าหากไม่สามารถหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในท้องตลาดได้