รายการวัสดุ Smart Home

 

โครงสร้าง

โครงสร้าง
Square Tube Steel Dipped Galvanized

เสาบ้าน
Square Tube Steel And Rusproof 5"x5"

ฐานราก
เท้าช้างคอนกรีตรอบเสาขนาด 30x30 cm หนา 40 cm สาหรับงานยกพื้น 60 cm เท้าช้างคอนกรีตรอบเสาขนาด 30x30 cm หนา 80 cm สาหรับงานยกพื้น 100 cm ถึง 250 cm

เสาเข็ม
กรณีพื้นที่ปลูกสร้างโรงเรือนไม่สามารถลงฐานรากตามที่กาหนดไว้ข้างต้น สาเหตุจากสภาพชั้นดิน (ให้ใช้ตามรายการคานวณของทางวิศวกรบริษัทกาหนด) โดยจะประเมินตามลักษณะงานที่เกิดขึ้นจริง คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
โครงสร้าง
Square Tube Steel Dipped Galvanized

เสาบ้าน
Square Tube Steel And Rusproof 5"x5"

ฐานราก
เท้าช้างคอนกรีตรอบเสาขนาด 30x30 cm หนา 80 cm

เสาเข็ม
กรณีพื้นที่ปลูกสร้างโรงเรือนไม่สามารถลงฐานรากตามที่กาหนดไว้ข้างต้น สาเหตุจากสภาพชั้นดิน (ให้ใช้ตามรายการคานวณของทางวิศวกรบริษัทกาหนด) โดยจะประเมินตามลักษณะงานที่เกิดขึ้นจริง คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 

พื้น

โครงสร้างพื้น
Square Tube Steel Dipped Galvanized 3"x1.5" ระยะตง 50 cm

โครงสร้างพื้นห้องน้า
Square Tube Steel Dipped Galvanized 3"x1.5" โครงถัก 40x60 cm

ใต้ถุนบ้าน
เทพื้นปูนขัดหยาบพร้อมลงไวเมท หนา 10 ซม.
มี ไม่มี
โครงสร้างพื้น
Square Tube Steel Dipped Galvanized 3"x1.5" ระยะตง 50 cm

โครงสร้างพื้นห้องน้า
Square Tube Steel Dipped Galvanized 3"x1.5" โครงถัก 40x60 cm

โครงสร้างพื้นชั้นล่าง
เทพื้นปูนขัดหยาบพร้อมลงไวเมท หนา 10 ซม.
 

วัสดุปูพื้น

วัสดุพื้น
ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ความหนา 25 mm ลงสี Primer 1 รอบ ลงสีทับหน้า(Decking Paing) 2 รอบ

วัสดุปูพื้นห้องน้า
ไฟเบอร์ซีเมนต์เฟลกซี่บอร์ดความหนา 20 mm ปูกระเบื้องเซรามิค 12"x12" เกรด A ราคาไม่เกิน 150 บาท/ตร.ม.
วัสดุพื้นชั้นบน
ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ความหนา 25 mm ลงสี Primer 1 รอบ ลงสีทับหน้า(Decking Paing) 2 รอบ

วัสดุปูพื้นชั้นล่างภายในห้อง
กระเบื้องเซรามิค 12"x12" เกรด A ราคาไม่เกิน 150 บาท ต่อตารางเมตร พร้อมบัวพีวีซี

วัสดุพื้นห้องน้า
ไฟเบอร์ซีเมนต์เฟลกซี่บอร์ดความหนา 20 mm ปูกระเบื้องเซรามิค 12"x12" เกรด A ราคาไม่เกิน 150 บาท/ตร.ม.
 

ผนัง

ผนังทั่วไป
ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดขนาด 120x240 cm หนา 6 มิล ติดตั้งบนโครงเหล็ก Galvanized C 3"

ผนังห้องน้าทั่วไป
ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดขนาด 120x240 cm หนา 6 มิล ติดตั้งบนโครงเหล็ก Galvanized C 3" ปูทับด้วยกระเบื้องเซรามิค 12"x12" เกรด
A ราคาไม่เกิน 150 บาทต่อตารางเมตร สูง 150 cm เหนืองานกระเบื้องระหว่างแผ่นฉาบเรียบ ทาสีน้า Beger Cool
ผนังทั่วไป
ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดขนาด 120x240 cm หนา 6 มิล ติดตั้งบนโครงเหล็ก Galvanized C3"

ผนังห้องน้าทั่วไป
ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดขนาด 120x240 cm หนา 6 มิล ติดตั้งบนโครงเหล็กGalvanized C 3" ปูทับด้วยกระเบื้องเซรามิค 12"x12" เกรด
A ราคาไม่เกิน 150 บาทต่อตารางเมตร สูง 150 cm เหนืองานกระเบื้องระหว่างแผ่นฉาบเรียบ ทาสีน้า Beger Cool
 

ฝ้าเพดาน

ฝ้าเพดานภายใน
ยิปซั่มบอร์ด ชนิดธรรมดาหนา 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรียบ ทาสีน้าอะครีลิคชนิดด้าน โครงเคร่า C-line สาเร็จรูป ไม่มีไม้มอบฝ้า

ฝ้าชายคาชั้นบนสุด
แผ่นฝ้าระบายอากาศไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 60x120 cm ทาสีน้าอะครีลิคชนิดด้าน โครงเคร่า C-line สาเร็จรูป ไม่มีไม้มอบฝ้า
ฝ้าเพดานภายใน
ยิปซั่มบอร์ด ชนิดธรรมดาหนา 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรียบ ทาสีน้าอะครีลิคชนิดด้าน โครงเคร่า C-line สาเร็จรูป ไม่มีไม้มอบฝ้า

ฝ้าชายคาชั้นบนสุด
แผ่นฝ้าระบายอากาศไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 60x120 cm ทาสีน้าอะครีลิคชนิดด้าน โครงเคร่า C-line สาเร็จรูป ไม่มีไม้มอบฝ้า
 

หลังคา

โครงสร้างหลังคา
โครงเหล็ก GAVALNIZED ขนาดตามรายการคานวณมาตรฐานวิศวกรรม

แป
GAVALNIZED

กระเบื้องมุงหลังคา
มีกระเบื้องหลังคาไตรลอน หรือ ลอนคู่ พร้อมแผ่นสะท้อนความร้อน
มี เมทัลชีท ความหนา 0.35 มม พร้อมฉนวนกันความร้อน

ไม้เชิงชาย
ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์หน้า 15 cm ความหนา 8 มิล

แผ่นปิดกันนก
ปิดกันนกพลาสติกสาหรับกระเบื้องไตรลอน
โครงสร้างหลังคา
โครงเหล็ก GAVALNIZED ขนาดตามรายการคานวณมาตรฐานวิศวกรรม

แป
GAVALNIZED

กระเบื้องมุงหลังคา
มีกระเบื้องหลังคาไตรลอน หรือ ลอนคู่ พร้อมแผ่นสะท้อนความร้อน
มี เมทัลชีท ความหนา 0.35 มม พร้อมฉนวนกันความร้อน

ไม้เชิงชาย
ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์หน้า 15 cm ความหนา 8 มิล

แผ่นปิดกันนก
ปิดกันนกพลาสติกสาหรับกระเบื้องไตรลอน
 

วงกบประตู - หน้าต่าง

วงกบประตูส่วนที่เป็นไม้
วงกบไม้เนื้อแข็ง 80x200 cm. 2"x4"

วงกบประตู-หน้าต่าง ส่วนที่เป็นอลูมิเนียม
อลูมิเนียมสีอลู อบขาว หรือสีชา ความหนา 1.2 มม กว้าง 4"
วงกบประตูส่วนที่เป็นไม้
วงกบไม้เนื้อแข็ง 80x200 cm. 2"x4"

วงกบประตู-หน้าต่าง ส่วนที่เป็นอลูมิเนียม
อลูมิเนียมสีอลู อบขาว หรือสีชา ความหนา 1.2 มม กว้าง 4"
 

ประตู - หน้าต่าง

ประตูภายนอก
บาน UPVC ชนิดมีลูกฟัก บานทึบสีขาว หรือ อลูมิเนียมตามที่ระบุในแบบ

ประตูภายใน
บาน HDF แบบตามที่บริษัทกาหนด

ประตูห้องน้า
วงกบพร้อมบาน PVC ห้องน้า ขนาด 70x200 cm.แบบตามที่บริษัทกาหนด

หน้าต่างบานเลื่อน/บานกระทุ้ง/บานเปิด
อลูมิเนียมสีอลู อบขาว หรือสีชา ความหนา 1.2 มม กว้าง 4"

กระจกห้องทั่วไป
กระจกเขียวตัดแสง หรือ สีชา ความหนา 5 มม.
ประตูภายนอก
บาน UPVC ชนิดมีลูกฟัก บานทึบสีขาว หรือ อลูมิเนียมตามที่ระบุในแบบ

ประตูภายใน
บาน HDF แบบตามที่บริษัทกาหนด

ประตูห้องน้า
วงกบพร้อมบาน PVC ห้องน้า ขนาด 70x200 cm.แบบตามที่บริษัทกาหนด

หน้าต่างบานเลื่อน/บานกระทุ้ง/บานเปิด
อลูมิเนียมสีอลู อบขาว หรือสีชา ความหนา 1.2 มม กว้าง 4"

กระจกห้องทั่วไป
กระจกเขียวตัดแสง หรือ สีชา ความหนา 5 มม.
 

อุปกรณ์ประตู - หน้าต่าง

กุญแจลูกบิด (ห้องนอน ห้องทั่วไป)
YALE รุ่น KN-VCA5127US5 หรือเทียบเท่า

ลูกบิด (ห้องน้า)
YALE รุ่น KN-VCA5122US32D หรือเทียบเท่า

บานพับ
YALE รุ่น B43SSXP3 หรือเทียบเท่า
กุญแจลูกบิด (ห้องนอน ห้องทั่วไป)
YALE รุ่น KN-VCA5127US5 หรือเทียบเท่า

ลูกบิด (ห้องน้า)
YALE รุ่น KN-VCA5122US32D หรือเทียบเท่า

บานพับ
YALE รุ่น B43SSXP3 หรือเทียบเท่า
 

สุขภัณฑ์ KARAT สีขาว

โถชักโครก
Kar K-99056X-WK หรือเทียบเท่า

อ่างล้างหน้าชนิดแขวน
Kar K-17317X หรือเทียบเท่า

ขาตั้งอ่างล้างหน้า
Kar K-17310X หรือเทียบเท่า

อุปกรณ์ก็อก
ก็อกอ่างล้างหน้ากะรัต EC-03-100B-50 หรือเทียบเท่า
ก็อกฝักบัว กะรัต EC-03-470-50 หรือเทียบเท่า

สายชาระ
กะรัต BW01-50 หรือเทียบเท่า

ฝักบัวสายอ่อน
กะรัต KS-07-213-50 หรือเทียบเท่า

พัดลมระบายอากาศ
แบบตามมาตรฐานที่บริษัทกาหนด
โถชักโครก
Kar K-99056X-WK หรือเทียบเท่า

อ่างล้างหน้าชนิดแขวน
Kar K-17317X หรือเทียบเท่า

ขาตั้งอ่างล้างหน้า
Kar K-17310X หรือเทียบเท่า

อุปกรณ์ก็อก
ก็อกอ่างล้างหน้ากะรัต EC-03-100B-50 หรือเทียบเท่า
ก็อกฝักบัว กะรัต EC-03-470-50 หรือเทียบเท่า

สายชาระ
กะรัต BW01-50 หรือเทียบเท่า

ฝักบัวสายอ่อน
กะรัต KS-07-213-50 หรือเทียบเท่า

พัดลมระบายอากาศ
แบบตามมาตรฐานที่บริษัทกาหนด
 

บันได

โครงสร้างบันได
โครงเหล็ก GAVALNIZED ตามรายการคานวณมาตรฐานวิศวกรรม

ราวกันตก และลูกกรงบันได
ฉลุไม้จริง หรือ โครงเหล็ก GAVALNIZED ทาทับด้วยสีน้ามัน
มีฉลุไม้จริง
ไม่มีฉลุไม้จริง

ลูกนอนบันได
ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์หน้า 8 นิ้ว หนา 25 มม.
โครงสร้างบันได
โครงเหล็ก GAVALNIZED ตามรายการคานวณมาตรฐานวิศวกรรม

ราวกันตก และลูกกรงบันได
ฉลุไม้จริง หรือ โครงเหล็ก GAVALNIZED ทาทับด้วยสีน้ามัน
มีฉลุไม้จริง
ไม่มีฉลุไม้จริง

ลูกนอนบันได
ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์หน้า 8 นิ้ว หนา 25 มม.
 

ระเบียง

ราวระเบียง
ลูกกรงเหล็ก GAVALNIZED ทาทับด้วยสีน้ามัน หรือระบุในแบบ
ราวระเบียง
ลูกกรงเหล็ก GAVALNIZED ทาทับด้วยสีน้ามัน หรือระบุในแบบ
 

งานทาสี

สีภายใน
สีน้าอะคริลิค Beger Cool ชนิดกึ่งเงา ทาทับหน้า 2 เที่ยว

สีภายนอก
สีน้าอะคริลิค Beger Cool ชนิดกึ่งเงา ทาทับหน้า 2 เที่ยว

สีน้ามัน
Platong ทาทับหน้า 2 เที่ยว หรือเทียบเท่า

สีกันสนิม
GOBE หรือเทียบเท่า

สีทาไม้พื้น
Shera Decking Paing หรือเทียบเท่า
สีภายใน
สีน้าอะคริลิค Beger Cool ชนิดกึ่งเงา ทาทับหน้า 2 เที่ยว

สีภายนอก
สีน้าอะคริลิค Beger Cool ชนิดกึ่งเงา ทาทับหน้า 2 เที่ยว

สีน้ามัน
Platong ทาทับหน้า 2 เที่ยว หรือเทียบเท่า

สีกันสนิม
GOBE หรือเทียบเท่า

สีทาไม้พื้น
Shera Decking Paing หรือเทียบเท่า
 

งานประปาภายในตัวบ้าน(ไม่รวมมิเตอร์)

ท่อเมนประปาภายใน
ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 1/2" CLASS 13.5

ท่อแยกภายใน
ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 1/2" CLASS 13.5
ท่อเมนประปาภายใน
ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 1/2" CLASS 13.5

ท่อแยกภายใน
ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 1/2" CLASS 13.5
 

งานสุขาภิบาล

ท่อระบายอากาศ
ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 1" CLASS 8.5

ท่อโสโครก
ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 4" CLASS 8.5

ท่อน้าทิ้งภายในผนัง
ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 1 1/4" CLASS 8.5

ท่อน้าทิ้งภายนอกผนัง
ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 2" CLASS 8.5

ระบบเก็บสิ่งปฏิกูล (บ่อเกรอะ บ่อซึม)
วงซีเมนต์ขนาด 80 cm จานวนตามมาตรฐานบริษัทฯ

FLOOR DRAIN
ขนาด 2"
ท่อระบายอากาศ
ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 1" CLASS 8.5

ท่อโสโครก
ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 4" CLASS 8.5

ท่อน้าทิ้งภายในผนัง
ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 1 1/4" CLASS 8.5

ท่อน้าทิ้งภายนอกผนัง
ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 2" CLASS 8.5

ระบบเก็บสิ่งปฏิกูล (บ่อเกรอะ บ่อซึม)
วงซีเมนต์ขนาด 80 cm จานวนตามมาตรฐานบริษัทฯ

FLOOR DRAIN
ขนาด 2"
 

งานไฟฟ้าภายในตัวบ้าน(ไม่รวมมิเตอร์)

งานไฟฟ้า
เดินฝังร้อยท่อ PVC สีเทา สายไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้า

กรอบสวิตซ์ - กรอบปลั๊ก
ฝาเมจิก Panasonic รุ่น FA 201-203 หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานที่บริษัทกาหนด

สวิตซ์
Panasonic 2P CH-501 หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานที่บริษัทกาหนด

ปลั๊ก
Panasonic 3P PCH-904S หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานที่บริษัทกาหนด

ดวงโคม
จุดและแบบดวงโคม ตามมาตรฐานที่บริษัทกาหนด

แผงควบคุมไฟฟ้า
CEO หรือเทียบเท่า

หลอดไฟ
LED 8 watt มอก (ยี่ห้อตามมาตรฐานบริษัท)
งานไฟฟ้า
เดินฝังร้อยท่อ PVC สีเทา สายไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้า

กรอบสวิตซ์ - กรอบปลั๊ก
ฝาเมจิก Panasonic รุ่น FA 201-203 หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานที่บริษัทกาหนด

สวิตซ์
Panasonic 2P CH-501 หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานที่บริษัทกาหนด

ปลั๊ก
Panasonic 3P PCH-904S หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานที่บริษัทกาหนด

ดวงโคม
จุดและแบบดวงโคม ตามมาตรฐานที่บริษัทกาหนด

แผงควบคุมไฟฟ้า
CEO หรือเทียบเท่า

หลอดไฟ
LED 8 watt มอก (ยี่ห้อตามมาตรฐานบริษัท)
 


1. รับประกันโครงสร้าง 3 ปี ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

2. บริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าสามารถเลือกสีและลายกระเบื้อง ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น หากพ้นระยะเวลาที่กาหนดแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลือกลายกระเบื้องดังกล่าว

3. เนื่องจากวัสดุก่อสร้างประเภทไม้เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมและอากาศ

4. กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุดังกล่าวตามความเป็นจริง

หมายเหตุ : รายการวัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เทียบเท่าหากไม่สามารถหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในท้องตลาดได้