รายการวัสดุ Mobile Home

 

โครงสร้าง

โครงสร้าง
Square tube steel and Rustproof (มอก.)

งานฐานราก
เท้าช้างคอนกรีตรอบเสาขนาด 30x30 cm หนา 40 cm สาหรับงานยกพื้น 60 cm
เท้าช้างคอนกรีตรอบเสาขนาด 30x30 cm หนา 80 cm สาหรับงานยกพื้น 100 cm - 2.50 cm

เสาเข็ม
เท้าช้างคอนกรีตรอบเสาขนาด 30x30 cm หนา 40 cm สาหรับงานยกพื้น 60 cm เท้าช้างคอนกรีตรอบเสาขนาด 30x30 cm หนา 80 cm สาหรับงานยกพื้น 100 cm ถึง 250 cm

เสาเข็ม
กรณีพื้นที่ปลูกสร้างโรงเรือนไม่สามารถลงฐานรากตามที่กาหนดไว้ข้างต้น สาเหตุจากสภาพชั้นดิน (ให้ใช้ตามรายการ
คานวณของทางวิศวกรบริษัทกาหนด) โดยจะประเมินตามลักษณะงานที่เกิดขึ้นจริงมีค่าใช้เพิ่มเติม
โครงสร้าง
Square tube steel and Rustproof (มอก.)

งานฐานราก
เท้าช้างคอนกรีตรอบเสาขนาด 30x30 cm หนา 40 cm สาหรับงานยกพื้น 60 cm
เท้าช้างคอนกรีตรอบเสาขนาด 30x30 cm หนา 80 cm สาหรับงานยกพื้น 100 cm - 2.50 cm

เสาเข็ม
เท้าช้างคอนกรีตรอบเสาขนาด 30x30 cm หนา 40 cm สาหรับงานยกพื้น 60 cm เท้าช้างคอนกรีตรอบเสาขนาด 30x30 cm หนา 80 cm สาหรับงานยกพื้น 100 cm ถึง 250 cm

เสาเข็ม
กรณีพื้นที่ปลูกสร้างโรงเรือนไม่สามารถลงฐานรากตามที่กาหนดไว้ข้างต้น สาเหตุจากสภาพชั้นดิน (ให้ใช้ตามรายการ
คานวณของทางวิศวกรบริษัทกาหนด) โดยจะประเมินตามลักษณะงานที่เกิดขึ้นจริงมีค่าใช้เพิ่มเติม
 

พื้น

โครงสร้างพื้น
โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ 3''x1.5'' ระยะตง 50 cm ชุบสีกันสนิมทั้งภายในและภายนอก

โครงสร้างพื้นห้องน้า
โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ 3''x1.5'' โครงถัก 40x60 cm ชุบสีกันสนิมทั้งภายในและภายนอก

ใต้ถุนบ้าน
เทปูนขัดหยาบ ความหนา 10 cm
มี ไม่มี
โครงสร้างพื้น
โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ 3''x1.5'' ระยะตง 50 cm ชุบสีกันสนิมทั้งภายในและภายนอก

โครงสร้างพื้นห้องน้า
โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ 3''x1.5'' โครงถัก 40x60 cm ชุบสีกันสนิมทั้งภายในและภายนอก

ใต้ถุนบ้าน
เทปูนขัดหยาบ ความหนา 10 cm
มี ไม่มี
 

วัสดุปูพื้น

วัสดุพื้น
ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ความหนา 25 mm ลงสี Primer 1 รอบ ลงสีทับหน้า (Decking Paing) 2 รอบ

วัสดุปูพื้นห้องน้า
ไฟเบอร์ซีเมนต์เฟลกซี่บอร์ดความหนา 20 mm ปูกระเบื้องเซรามิค 12"x12" เกรด A ราคาไม่เกิน 150 บาท/ตร.ม.
วัสดุพื้น
ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ความหนา 25 mm ลงสี Primer 1 รอบ ลงสีทับหน้า (Decking Paing) 2 รอบ

วัสดุพื้นห้องน้า
ไฟเบอร์ซีเมนต์เฟลกซี่บอร์ดความหนา 20 mm ปูกระเบื้องเซรามิค 12''x12'' เกรด A ราคาไม่เกิน 150 บาท/ตร.ม.

วัสดุพื้นชั้นล่าง
กระเบื้องเซรามิค 12''x12'' เกรด A ราคาไม่เกิน 150 บาทต่อตารางเมตร พร้อมบัวพีวีซี
 

ผนัง

ผนังทั่วไป
ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดขนาด 120x240 cm หนา 6 มิล ติดตั้งบนโครงเหล็กรูปพรรณ C 3''

ผนังห้องน้าทั่วไป
ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดขนาด 120x240 cm หนา 6 มิล ติดตั้งบนโครงเหล็กรูปพรรณ C 3'' ปูทับด้วยกระเบื้องเซรามิค 12''x12''
เกรด A ราคาไม่เกิน 150 บาทต่อตารางเมตร สูง 30 cm เหนืองานกระเบื้องระหว่างแผ่นฉาบเรียบ ทาสีน้า Beger Coolชนิดกึ่งเงา
ผนังทั่วไป
ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดขนาด 120x240 cm หนา 6 มิล ติดตั้งบนโครงเหล็กรูปพรรณ C 3''

ผนังห้องน้าทั่วไป
ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดขนาด 120x240 cm หนา 6 มิล ติดตั้งบนโครงเหล็กรูปพรรณ C 3'' ปูทับด้วยกระเบื้องเซรามิค 12''x12''
เกรด A ราคาไม่เกิน 150 บาทต่อตารางเมตร สูง 30 cm เหนืองานกระเบื้องระหว่างแผ่นฉาบเรียบ ทาสีน้า Beger Coolชนิดกึ่งเงา
 

ฝ้าเพดาน

ฝ้าเพดานภายใน
ฝ้าทีบาร์ โครงเคร่า C-line สาเร็จรูป ไม่มีไม้มอบฝ้า

ฝ้าเพดานภายนอก
ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ความหนา 4 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรียบ ทาสีน้าอะครีลิคชนิดด้าน
โครงเคร่า C-line สาเร็จรูป ไม่มีไม้มอบฝ้า

ฝ้าชายคาชั้นบนสุด
ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ความหนา 4 มม. ทาสีน้าอะครีลิคชนิดด้าน
โครงเคร่า C-line สาเร็จรูป ไม่มีไม้มอบฝ้า
ฝ้าเพดานภายใน
ฝ้าทีบาร์ โครงเคร่า C-line สาเร็จรูป ไม่มีไม้มอบฝ้า

ฝ้าเพดานภายนอก
ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ความหนา 4 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรียบ ทาสีน้าอะครีลิคชนิดด้าน
โครงเคร่า C-line สาเร็จรูป ไม่มีไม้มอบฝ้า

ฝ้าชายคาชั้นบนสุด
ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ความหนา 4 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรียบ ทาสีน้าอะครีลิคชนิดด้าน
โครงเคร่า C-line สาเร็จรูป ไม่มีไม้มอบฝ้า
 

หลังคา

โครงสร้างหลังคา
โครงเหล็กรูปพรรณขนาดตามรายการคานวณมาตรฐานวิศวกรรม ชุบสีกันสนิม

แป
GAVALNIZED

กระเบื้องมุงหลังคา
กระเบื้องหลังคาไตรลอน หรือ ลอนคู่ พร้อมแผ่นสะท้อนความร้อน
มี เมทัลชีท ความหนา 0.35 มม พร้อมฉนวนกันความร้อน

ไม้เชิงชาย
ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์หน้า 15 cm ความหนา 8 มิล

แผ่นปิดกันนก
ปิดกันนกพลาสติกสาหรับกระเบื้องไตรลอน
โครงสร้างหลังคา
โครงเหล็กรูปพรรณขนาดตามรายการคานวณมาตรฐานวิศวกรรม ชุบสีกันสนิม

แป
GAVALNIZED

กระเบื้องมุงหลังคา
กระเบื้องหลังคาไตรลอน หรือ ลอนคู่ พร้อมแผ่นสะท้อนความร้อน
มี เมทัลชีท ความหนา 0.35 มม พร้อมฉนวนกันความร้อน

ไม้เชิงชาย
ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์หน้า 15 cm ความหนา 8 มิล

แผ่นปิดกันนก
ปิดกันนกพลาสติกสาหรับกระเบื้องไตรลอน
 

วงกบประตู - หน้าต่าง

วงกบประตูส่วนที่เป็นไม้
วงกบไม้เนื้อแข็ง 80x200 cm. 2"x4"

วงกบประตู-หน้าต่าง ส่วนที่เป็นอลูมิเนียม
อลูมิเนียมสีอลู อบขาว หรือสีชา ความหนา 1.2 มม กว้าง 4"
วงกบประตูส่วนที่เป็นไม้
วงกบไม้เนื้อแข็ง 80x200 cm. 2"x4"

วงกบประตู-หน้าต่าง ส่วนที่เป็นอลูมิเนียม
อลูมิเนียมสีอลู อบขาว หรือสีชา ความหนา 1.2 มม กว้าง 4"
 

ประตู - หน้าต่าง

ประตูภายนอก
บาน UPVC ชนิดมีลูกฟัก บานทึบสีขาว หรือ อลูมิเนียมตามที่ระบุในแบบ

ประตูภายใน
บาน HDF แบบตามที่บริษัทกาหนด

ประตูห้องน้า
วงกบพร้อมบาน PVC ห้องน้า ขนาด 70x200 cm.แบบตามที่บริษัทกาหนด

หน้าต่างบานเลื่อน/บานกระทุ้ง/บานเปิด
อลูมิเนียมสีอลู อบขาว หรือสีชา ความหนา 1.2 มม กว้าง 4"

กระจกห้องทั่วไป
กระจกเขียวตัดแสง หรือ สีชา ความหนา 5 มม.
ประตูภายนอก
บาน UPVC ชนิดมีลูกฟัก บานทึบสีขาว หรือ อลูมิเนียมตามที่ระบุในแบบ

ประตูภายใน
บาน HDF แบบตามที่บริษัทกาหนด

ประตูห้องน้า
วงกบพร้อมบาน PVC ห้องน้า ขนาด 70x200 cm.แบบตามที่บริษัทกาหนด

หน้าต่างบานเลื่อน/บานกระทุ้ง/บานเปิด
อลูมิเนียมสีอลู อบขาว หรือสีชา ความหนา 1.2 มม กว้าง 4"

กระจกห้องทั่วไป
กระจกเขียวตัดแสง หรือ สีชา ความหนา 5 มม.
 

อุปกรณ์ประตู - หน้าต่าง

กุญแจลูกบิด (ห้องนอน ห้องทั่วไป)
YALE รุ่น KN-VCA5127US5 หรือเทียบเท่า

ลูกบิด (ห้องน้า)
YALE รุ่น KN-VCA5122US32D หรือเทียบเท่า

บานพับ
YALE รุ่น B43SSXP3 หรือเทียบเท่า
กุญแจลูกบิด (ห้องนอน ห้องทั่วไป)
YALE รุ่น KN-VCA5127US5 หรือเทียบเท่า

ลูกบิด (ห้องน้า)
YALE รุ่น KN-VCA5122US32D หรือเทียบเท่า

บานพับ
YALE รุ่น B43SSXP3 หรือเทียบเท่า
 

สุขภัณฑ์

โถชักโครก
Kar K-99056X-WK หรือเทียบเท่า

สายชาระ
กะรัต BW01-50 หรือเทียบเท่า

ฝักบัวสายอ่อน
กะรัต KS-07-213-50 หรือเทียบเท่า

พัดลมระบายอากาศ
แบบตามมาตรฐานที่บริษัทกาหนด
โถชักโครก
Kar K-99056X-WK หรือเทียบเท่า

สายชาระ
กะรัต BW01-50 หรือเทียบเท่า

ฝักบัวสายอ่อน
กะรัต KS-07-213-50 หรือเทียบเท่า

พัดลมระบายอากาศ
แบบตามมาตรฐานที่บริษัทกาหนด
 

บันได

โครงสร้างบันได
โครงเหล็กชุบสีกันสนิม ทาทับด้วยสีน้ามัน ตามรายการคานวณมาตรฐานวิศวกรรม

ราวกันตก และลูกกรงบันได
โครงเหล็กชุบสีกันสนิม ทาทับด้วยสีน้ามัน
มีฉลุไม้จริง
ไม่มีฉลุไม้จริง

ลูกนอนบันได
ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์หน้า 8 นิ้ว หนา 25 มม.
โครงสร้างบันได
โครงเหล็กชุบสีกันสนิม ทาทับด้วยสีน้ามัน ตามรายการคานวณมาตรฐานวิศวกรรม

ราวกันตก และลูกกรงบันได
โครงเหล็กชุบสีกันสนิม ทาทับด้วยสีน้ามัน
มีฉลุไม้จริง
ไม่มีฉลุไม้จริง

ลูกนอนบันได
ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์หน้า 8 นิ้ว หนา 25 มม.
 

ระเบียง

ราวระเบียง
ลูกกรงเหล็กชุบสีกันสนิม ทาทับด้วยสีน้ามัน หรือระบุในแบบ
ราวระเบียง
ลูกกรงเหล็กชุบสีกันสนิม ทาทับด้วยสีน้ามัน หรือระบุในแบบ
 

งานทาสี

สีภายใน
สีน้าอะคริลิค Beger Cool ชนิดกึ่งเงา ทาทับหน้า 2 เที่ยว

สีภายนอก
สีน้าอะคริลิค Beger Cool ชนิดกึ่งเงา ทาทับหน้า 2 เที่ยว

สีน้ามัน
Platong ทาทับหน้า 2 เที่ยว หรือเทียบเท่า

สีกันสนิม
GOBE หรือเทียบเท่า

สีทาไม้พื้น
Shera Decking Paing หรือเทียบเท่า
สีภายใน
สีน้าอะคริลิค Beger Cool ชนิดกึ่งเงา ทาทับหน้า 2 เที่ยว

สีภายนอก
สีน้าอะคริลิค Beger Cool ชนิดกึ่งเงา ทาทับหน้า 2 เที่ยว

สีน้ามัน
Platong ทาทับหน้า 2 เที่ยว หรือเทียบเท่า

สีกันสนิม
GOBE หรือเทียบเท่า

สีทาไม้พื้น
Shera Decking Paing หรือเทียบเท่า
 

งานประปาภายในตัวบ้าน(ไม่รวมมิเตอร์)

ท่อเมนประปาภายใน
ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 1/2" CLASS 13.5

ท่อแยกภายใน
ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 1/2" CLASS 13.5
ท่อเมนประปาภายใน
ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 1/2" CLASS 13.5

ท่อแยกภายใน
ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 1/2" CLASS 13.5
 

งานสุขาภิบาล

ท่อระบายอากาศ
ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 1" CLASS 8.5

ท่อโสโครก
ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 4" CLASS 8.5

ท่อน้าทิ้งภายในผนัง
ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 1 1/4" CLASS 8.5

ท่อน้าทิ้งภายนอกผนัง
ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 2" CLASS 8.5

FLOOR DRAIN
ขนาด 2"
ท่อระบายอากาศ
ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 1" CLASS 8.5

ท่อโสโครก
ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 4" CLASS 8.5

ท่อน้าทิ้งภายในผนัง
ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 1 1/4" CLASS 8.5

ท่อน้าทิ้งภายนอกผนัง
ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 2" CLASS 8.5

FLOOR DRAIN
ขนาด 2"
 

งานไฟฟ้าภายในตัวบ้าน(ไม่รวมมิเตอร์)

งานไฟฟ้า
เดินฝังร้อยท่อ PVC สีเทา สายไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้า

กรอบสวิตซ์ - กรอบปลั๊ก
ฝาเมจิก Panasonic ตามแบบมาตรฐานบริษัท

สวิตซ์
Panasonic ตามแบบมาตรฐานบริษัท

ปลั๊ก
Panasonic ตามแบบมาตรฐานบริษัท

ดวงโคม
จุดและแบบดวงโคม ตามมาตรฐานที่บริษัทกาหนด

แผงควบคุมไฟฟ้า
CEO หรือเทียบเท่า

หลอดไฟ
LED 8 watt มอก (ยี่ห้อตามมาตรฐานบริษัท)
งานไฟฟ้า
เดินฝังร้อยท่อ PVC สีเทา สายไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้า

กรอบสวิตซ์ - กรอบปลั๊ก
ฝาเมจิก Panasonic ตามแบบมาตรฐานบริษัท

สวิตซ์
Panasonic ตามแบบมาตรฐานบริษัท

ปลั๊ก
Panasonic ตามแบบมาตรฐานบริษัท

ดวงโคม
จุดและแบบดวงโคม ตามมาตรฐานที่บริษัทกาหนด

แผงควบคุมไฟฟ้า
CEO หรือเทียบเท่า

หลอดไฟ
LED 8 watt มอก (ยี่ห้อตามมาตรฐานบริษัท)
 


1. รับประกันโครงสร้าง 3 ปี ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

2. บริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าสามารถเลือกสีและลายกระเบื้อง ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น หากพ้นระยะเวลาที่กาหนดแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกลายกระเบื้อง ดังกล่าว

3. เนื่องจากวัสดุก่อสร้างประเภทไม้เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมและอากาศ

4. กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุดังกล่าว ตามความเป็นจริง

หมายเหตุ : รายการวัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เทียบเท่าหากไม่สามารถหาวัสดุและ อุปกรณ์ที่ระบุไว้ในท้องตลาดได้