Promotion Smart Home

 

3ห้องนอน ไม่อึดอัด เป็นสัดส่วน เพียง 900,000บาท

 

4ห้องนอน เป็นสัดส่วน ฟังก์ชั่นครบ เพียง 1,080,000บาท

 

เสน่ห์ของทรงโมเดิร์นในแบบ2ชั้น เพียง 945,000บาท

 

4ห้องนอน รองรับครอบครัวใหญ่ เพียง 1,215,000บาท

 

เป็นเจ้าของบ้านโมเดิร์นได้ง่ายๆเพียง 560,000บาท

 

บ้านโมเดิร์น 3ห้องนอนเพียง 550,000บาท

 

สำหรับผู้ที่เริ่มครอบครัวใหม่เพียงมีงบ 720,000บาท

 

ฟังก์ชั่นครบ เป็นส่วนตัว 4ห้องนอนเพียง 810,000บาท

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 40 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 40 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 36 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 37.5 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 65.6 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 88 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 115.5 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 159 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 62.5 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 133 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 132 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 42 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 96 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 192 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 135 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 42 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 147.75 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 132 ตร.ม.

 

พื้นที่ใช้สอยรวม 126.25 ตร.ม.