Victoria Series

Victoria Series บ้านคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป เป็นนวัตกรรมใหม่ของระบบการก่อสร้างบ้าน โดยจะใช้ผนังบ้านเป็นโครงสร้างรับน้ำหนัก ไม่มีเสาและคาน ดังนั้นผนังบ้านจึงมีความแข็งแรงมาก กันความชื้นและน้ำฝน ราคาค่าใช้จ่ายถูกกว่าบ้านโครงสร้างโลหะ เพราะวัสดุก่อสร้างราคาถูกกว่า อีกทั้งไม่ต้องบุผิวหรือฉาบปูนบริเวณผนัง

Showing all 2 results

 • victoria02

  VICTORIA02

  2,700,000 ฿

   3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 153 ตารางเมตร

 • victoria01

  VICTORIA01

  2,800,000 ฿

   3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 153 ตารางเมตร