Precast Home

Precast Home บ้านคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป เป็นนวัตกรรมใหม่ของระบบการก่อสร้างบ้าน โดยจะใช้ผนังบ้านเป็นโครงสร้างรับน้ำหนัก ไม่มีเสาและคาน ดังนั้นผนังบ้านจึงมีความแข็งแรงมาก กันความชื้นและน้ำฝน ราคาค่าใช้จ่ายถูกกว่าบ้านโครงสร้างโลหะ เพราะวัสดุก่อสร้างราคาถูกกว่า อีกทั้งไม่ต้องบุผิวหรือฉาบปูนบริเวณผนัง

Showing 1–12 of 75 results

 • proud16

  The Proud16

  2,180,000 ฿

   3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 124 ตร.ม.

 • proud15

  The Proud15

  2,080,000 ฿

   3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 124 ตารางเมตร

 • proud14

  The Proud14

  2,180,000 ฿

   3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 119.5 ตารางเมตร

 • proud13

  The Proud13

  2,020,000 ฿

   3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 110 ตารางเมตร

 • proud12

  The Proud12

  2,150,000 ฿

   3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 126 ตารางเมตร

 • proud11

  The Proud11

  2,100,000 ฿

   3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 126 ตารางเมตร

 • proud10

  The Proud10

  2,050,000 ฿

   3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 124 ตารางเมตร

 • proud09

  The Proud09

  2,180,000 ฿

   3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 124 ตารางเมตร

 • proud08

  The Proud08

  2,080,000 ฿

   3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 114 ตารางเมตร

 • proud07

  The Proud07

  2,050,000 ฿

   3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ

  พื้นที่ใช้สอย 114 ตารางเมตร

 • proud06

  The Proud06

  1,980,000 ฿

   2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

   1 ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 110 ตารางเมตร

 • proud05

  The Proud05

  2,150,000 ฿

   3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

   1 ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 118 ตารางเมตร

1 2 3 4 5 6 7