Smart Home ราคา 7แสน-1.5ล้าน

New

harmony04

พื้นที่ใช้สอยรวม 81 ตร.ม.

฿ 1,458,000 ฿ 1,458,000 ฿ 1,215,000 ฿ 1,215,000 -17%
New

harmony03

พื้นที่ใช้สอยรวม 63 ตร.ม.

฿ 1,134,000 ฿ 1,134,000 ฿ 945,000 ฿ 945,000 -17%
New

harmony02

พื้นที่ใช้สอยรวม 78 ตร.ม.

฿ 1,404,000 ฿ 1,404,000 ฿ 1,080,000 ฿ 1,080,000 -23%
New

harmony01

พื้นที่ใช้สอยรวม 68 ตร.ม.

฿ 1,224,000 ฿ 1,224,000 ฿ 900,000 ฿ 900,000 -26%
New

บ้านอิงฟ้า

พื้นที่ใช้สอยรวม 126.25 ตร.ม.

฿ 1,650,000 ฿ 1,650,000
New

SH0028

พื้นที่ใช้สอยรวม 132 ตร.ม.

฿ 1,640,000 ฿ 1,640,000

SH0023

พื้นที่ใช้สอยรวม 52 ตร.ม.

฿ 950,000 ฿ 950,000

SH0021

พื้นที่ใช้สอยรวม 100 ตร.ม.

฿ 1,350,000 ฿ 1,350,000

SH0020

พื้นที่ใช้สอยรวม 91 ตร.ม.

฿ 1,523,000 ฿ 1,523,000

SH0019

พื้นที่ใช้สอยรวม 135 ตร.ม.

฿ 1,900,000 ฿ 1,900,000

SH0018

พื้นที่ใช้สอยรวม 105 ตร.ม.

฿ 1,740,000 ฿ 1,740,000

SH0017

พื้นที่ใช้สอยรวม 72 ตร.ม.

฿ 1,870,000 ฿ 1,870,000

SH0016

พื้นที่ใช้สอยรวม 101 ตร.ม.

฿ 1,567,000 ฿ 1,567,000

SH0015

พื้นที่ใช้สอยรวม 96 ตร.ม.

฿ 1,605,000 ฿ 1,605,000

SH0014

พื้นที่ใช้สอยรวม 96 ตร.ม.

฿ 1,540,000 ฿ 1,540,000

SH0013

พื้นที่ใช้สอยรวม 84 ตร.ม.

฿ 1,438,000 ฿ 1,438,000

SH0012

พื้นที่ใช้สอยรวม 97 ตร.ม.

฿ 1,453,000 ฿ 1,453,000

SH0011

พื้นที่ใช้สอยรวม 80 ตร.ม.

฿ 1,284,000 ฿ 1,284,000

SH0010

พื้นที่ใช้สอยรวม 73 ตร.ม.

฿ 1,213,000 ฿ 1,213,000

SH009

พื้นที่ใช้สอยรวม 69 ตร.ม.

฿ 1,124,000 ฿ 1,124,000

SH008

พื้นที่ใช้สอยรวม 65 ตร.ม.

฿ 1,070,000 ฿ 1,070,000

SH007

พื้นที่ใช้สอยรวม 56 ตร.ม.

฿ 1,070,000 ฿ 1,070,000

SH003

พื้นที่ใช้สอยรวม 164 ตร.ม.

฿ 1,579,000 ฿ 1,579,000

SH002

พื้นที่ใช้สอยรวม 132 ตร.ม.

฿ 1,600,000 ฿ 1,600,000

SH001

พื้นที่ใช้สอยรวม 133 ตร.ม.

฿ 1,320,000 ฿ 1,320,000

SF007

พื้นที่ใช้สอยรวม 159 ตร.ม.

฿ 1,616,000 ฿ 1,616,000

SF006

พื้นที่ใช้สอยรวม 115.5 ตร.ม.

฿ 1,607,000 ฿ 1,607,000

SF005

พื้นที่ใช้สอยรวม 140 ตร.ม.

฿ 1,498,000 ฿ 1,498,000

SF002

พื้นที่ใช้สอยรวม 91.5 ตร.ม.

฿ 1,077,000 ฿ 1,077,000

SF001

พื้นที่ใช้สอยรวม 91.5 ตร.ม.

฿ 1,182,000 ฿ 1,182,000
Powered by MakeWebEasy.com