บทความ

บทความให้ความรู้เกี่ยวกับบ้าน

28/05/2018
builder home precast

การสร้างบ้านด้วยผนังพรีแคส

ขั้นตอนการสร้างบ้านด้วยเทคโนโลยี Precast
11/05/2018
production process

ขั้นตอนการผลิตแผ่นพรีแคส

กระบวนการผลิตผนังคอนกรีตสำเร็จรูป Precast Coolwall Bearing บริษัทจะออกแบบเป็นชิ้น ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป โดยวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบก่อสร้างโดยใช้ซอฟท์แวร์ทางวิศวกรรม ซึ่งทำให้สามารถเห็นสินค้าในรูปแบบเสมือนจริง
11/05/2018
energy saving home

บ้านประหยัดพลังงาน

ด้วยสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่ร้อนขึ้นทุกวัน แต่บ้านส่วนใหญ่ยังคงถูกสร้างโดยไม่ได้คำนึงถึงสภาพอากาศที่ร้อน มีการออกแบบบ้านที่ไม่ดีพอและเลือกใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสม ทำให้ตัวบ้านเกิดการสะสมความร้อน อากาศภายในบ้านไม่ถ่ายเท รู้สึกร้อนอบอ้าว ทำให้ผู้อยู่อาศัยต่างหาวิธีที่จะทำให้บ้านเย็นขึ้น
11/05/2018
innovation precast concrete wall

นวัตกรรมผนังพรีแคส

เทคโนโลยี Precast เป็นเทคโนโลยีในการสร้างบ้านยุคใหม่ ที่สามารถช่วยให้สร้างบ้านได้อย่างรวดเร็ว ทันใจลูกค้า โดยเปลี่ยนจากผนังบ้านที่สร้างขึ้นมาจากการก่ออิฐฉาบปูน มาเป็นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ในปัจจุบันมีโครงการหมู่บ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียมมากมายที่ก่อสร้างด้วย Precast ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานรวมไปถึงสามารถควบคุมงานก่อสร้างได้มีคุณภาพมากขึ้น